Kontakt

Lesní hospodářský plán města Nový Jičín

Město Nový Jičín hospodaří ve svých lesích podle schváleného lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářský plán je stěžejní dílo hospodářské úpravy lesů, je nástrojem vlastníka k hospodaření v lese. Dává přehled o přírodních, technických a ekonomických podmínkách hospodaření a o současném stavu lesa a navrhuje základní hospodářská opatření. Jeho náležitosti jsou textová část, hospodářská kniha a...

Více informací...

Hospodaření v městském lese

Město Nový Jičín hospodaří ve svých lesích v souladu s lesním hospodářským plánem. Výměra lesního majetku (porostní plochy) je 167,34 ha. Nejvíce lesů má město na Libotíně a Puntíku. Většina městských lesů je zařazena do kategorie lesů hospodářských. Celková výměra hospodářských lesů je 136,33 ha. Na Skalkách a Svinci jsou lesy zvláštního určení, jedná se...

Více informací...

Celospolečenské funkce lesa

V rámci celospolečenských funkcí lesa jsou v městských lesích prováděny opravy lesních cest, chov městských včel, obnova kamenného divadla a na bývalé skládce v Kojetíně byla založena plantáž vánočních stromků. Klub rodáků v městských lesích udržuje studánky. plantáž vánočních stromků

Více informací...

Kamenné divadlo na Skalkách

V místě kamenného divadla se původně nacházel malý kamenolom, kde byl těžen materiál na stavbu hradeb novojičínského zámku. V roce 1929 zde Městský okrášlovací spolek (Stadtverschönerungsverein) nechal vybudovat kamenné divadlo. Rekonstrukci kamenného divadla provedlo Město Nový Jičín ve dvou etapách v roce 2018 a 2020. 1.etapa rekonstrukce stála 329.122 Kč. 2.etapa stála 724.375 Kč, z...

Více informací...

Městské včely

Město nový Jičín je registrovaný chovatel 8 včelstev a to na dvou stanovištích. Jedno stanoviště se nachází v Žilině u Nového Jičína se čtyřmi včelstvy a druhé stanoviště se nachází v lesoparku Skalky. V roce 2023 nám včely vyprodukovaly 144 kg městského medu.  Na propagaci města Nový Jičín se vyčlenilo 7 kg medu a zbytek...

Více informací...

Náklady a příjmy

V době platnosti současného lesního hospodářského plánu jsou příjmy, výdaje a celková bilance hospodaření následující: ROKPříjmy v KčVýdaje v KčBilance v Kč20143.642.942,18582.755,373.060.186,8120154.067.910,691.027.322,003.040.588,6920162.150.042,00955.846,001.194.196,0020171.907.310,00644.998,271.262.311,7320182.512.098,00794.241,091.717.856,9120191.117.960,001.111.760,056.199,9520201.022.424,001.298.018,39-275.594,3920211.452.599,00394.366,821.058.232,182022895.958,30713.199,87182.758,43celkem18.769.244,177.522.507,8611.246.736,31

Více informací...