Kontakt

Kácení stromů

V období vegetačního klidu od 01.10. do 31.12. 2022 bylo pokáceno včetně vyfrézování pařezů 75 ks stromů, z toho 7 ks z důvodu investičních akcí, 15 ks z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi, 4 ks z důvodu vývratu a jiné havárie (požár, vichřice, aj.) a 49 ks z důvodu špatného zdravotního stavu. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (dále jen TSM) – středisko Veřejná zeleň a VPP vykázaly 66,17 m3 dříví z těchto stromů. Z celkového počtu 75 ks stromů bylo 16 ks s obvodem kmene pod 80 cm.

Nejsou započteny dřeviny, které byly řešeny jinými subjekty města (např. školská zařízení, hřbitovy, bazén, knihovna, Fokus aj.).

Pro srovnání: v roce 2021 se vykácelo 73 ks. V roce 2022 bylo pokáceno 75 ks stromů. Druhově byly v roce 2022 káceny jasany, borovice, smrky, břízy, modříny, ovocné stromy (švestky, třešně, jabloně), javory, lípy, vrby, topoly, habry, jedle, jírovce.

Řez kmene modřínu na ul. Tyršova v Novém Jičíně

Řez kmene topolu v lokalitě Skalky v Novém Jičíně

Řez kmene buku v areálu koupaliště

Výsadby stromů

Na pozemcích ve vlastnictví města vysadily TSM na jaře 39 ks listnatých a 9 ks jehličnatých stromů a dále 31 ks keřů. Na podzim 40 ks listnatých a 19 ks jehličnatých stromů.

V roce 2022 bylo vysázeno v rámci náhradních výsadeb celkem 107 ks. V roce 2021 bylo vysázeno 117 ks.

Druhově byly v roce 2022 vysázeny jabloně, slivoně, svitely, jinany, katalpa, jírovce, javory, duby, habry, břestovec, jerlíny, kdouloň, hlošina, zmarličník, dřezovec, modřín, moruše, lípy, jilm, okrasné akáty, z jehličnanů douglasky, jedlovce a cypřišovce.

Byla provedena výměna mladé výsadby, která se neujala. Celkem tak došlo k výměně 9 ks listnáčů a 9 ks jehličnanů.

Mladá výsadba břízy v lokalitě Svojsíkova alej

Výsadba dubu v lokalitě sídliště Dlouhá