Kontakt

V rámci projektu čistá školka byly na některých mateřských školách v Novém Jičíně ve spolupráci se spolkem Senzorvzduchu z.s. nainstalovány senzory vzduchu, které byly umístěny přímo na fasádu budovy. Školky tak mají okamžitý přehled o stavu venkovního ovzduší a můžou tak lépe plánovat venkovní aktivity dětí. Senzory měří částice PM1, PM2,5 a PM10, teplotu, tlak a vlhkost. Projekt Čistá školka je zapojen do celosvětové sítě senzorů znečištění ovzduší na webových stránkách Sensor.Community, založená na práci dobrovolníků, kteří vytvářejí otevřené enviromentální údaje. Jejich posláním je inspirace a obohacování životů lidí tím, že nabízí platformu pro společný zájem o přírodu, která je opravdová a plná radosti. Aktuální informace o stavu ovzduší v okolí školek v Novém Jičíně naleznete zde: https://cistaskolka.aqi.eco/cs/mstrojlistek (MŠ Trojlístek na Máchově ulici), https://cistaskolka.aqi.eco/cs/zsmsnovyjicin (ZŠ a MŠ Nový Jičín na Jubilejní ulici).