Kontakt

Údržbu travnatých ploch ve vlastnictví města Nový Jičín zajišťují Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace. Plán sečí a údržba veřejné zeleně na městských pozemcích je k dispozici v příloze „Harmonogram sečí – údržba veřejné zeleně města Nového Jičína v roce 2024“.