Kontakt

Údržbu travnatých ploch ve vlastnictví města Nový Jičín zajišťují Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace. Plán sečí na městských pozemcích je k dispozici v příloze „Harmonogram sečí 2023“.

„Harmonogram sečí 2024“ je v přípravě.

Attachments