Kontakt

Lesopark Skalky

  • Realizace v letech 2013 – 2015
  • Celková plocha 10,5 ha
  • Vysázeno 2500 stromů, 9500 keřů, trvalky, růže
  • Celkové náklady byly 21 milionů Kč (s dvouletou údržbou)
  • Čerpána dotace téměř 9 mil. Kč
  • Udržitelnost 10 let
  • Od roku 2023 zajišťuje údržbu zeleně v lesoparku středisko veřejné zeleně Technických služeb Nový Jičín

Video Ministerstva pro místní rozvoj „Online Den otevřených dveří v Novém Jičíně“, 28.5.2021:

Fotogalerie: