Kontakt

Výsledky odpadového hospodářství města

Občané města Nový Jičín v roce 2023 vyprodukovali 7.700,45 t odpadu (komunálního a stavebního). Z celkového množství tvořil směsný komunální odpad 45,02 % a objemný 10,73 %.

Možnosti systému odpadového hospodářství města, množství a druhy odpadů včetně nákladů a příjmů jsou shrnuty v dokumentu Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2023.

Koláčový graf procentních podílů jednotlivých druhů odpadů odevzdaných občany

Vývoj množství směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) v tunách odevzdaného občany města do systému odpadového hospodářství v letech 2018 – 2023

Rok201820192020202120222023
SKO3920,253722,543735,623752,503618,443466,87
OO1011,011027,921161,471181,771013,02826,08
Celkem4931,264750,464897,094934,274631,464292,95
Graf srovnání množství směsného komunálního odpadu a odpadu objemného na celkovém množství v letech 2018-2023

11.06.2024