Kontakt

Výsledky odpadového hospodářství města

Občané města Nový Jičín v roce 2022 vyprodukovali 8.001,28 t odpadu (komunálního a stavebního). Z celkového množství tvořil směsný komunální odpad 45,22 % a objemný 12,66 %.

Možnosti systému odpadového hospodářství města, množství a druhy odpadů včetně nákladů a příjmů jsou shrnuty v dokumentu Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2022.

Koláčový graf s procentuálními podíly jednotlivých druhů odpadů tvořící celkovou produkci odpadů města

Vývoj množství směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO) v tunách odevzdaného občany města do systému odpadového hospodářství v letech 2018 – 2022

Rok20182019202020212022
SKO3920,253722,543735,623752,503618,44
OO1011,011027,921161,471181,771013,02
Celkem4931,264750,464897,094934,274631,46
Liniový graf směsného komunálního odpadu, objemného odpadu - vývoj 2018-2022