Kontakt

Zájemci o výsadbu květinových záhonů u bytových domů mohou své iniciativy provádět na základě uzavření „Dohody o udržování pozemku ve vlastnictví města Nový Jičín“, kterou si mohou vyřídit na Odboru životního prostředí. Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Hubáčková.

„Pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města Nový Jičín“ schválila Rada města Nový Jičín dne 16.12.2015, vedeno pod číslem usnesení 628/R19/2015.