Kontakt

Aktuality

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťuje správní, odbornou a praktickou činnost a pečuje o přírodu a krajinu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), zejména o zvláště chráněná území – chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky. 

S platností od 1.1.2024 byla regionální pracoviště Správa CHKO Poodří a Správa CHKO Beskydy sloučena a vzniklo pracoviště Moravskoslezské se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Pracoviště v Ostravě a ve Studénce zůstávají zachována. Bližší informace jsou k dispozici na adrese nature.cz.