Kontakt

Znečišťující látky a legislativa

Znečišťující látky Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10, PM2,5 (prachové částice) a benzo[a]pyrenem zůstává jedním z hlavních problémů zhoršujících kvalitu ovzduší ve...

Více informací…

Měřiče znečištění ve školkách

V rámci projektu čistá školka byly na některých mateřských školách v Novém Jičíně ve spolupráci se spolkem Senzorvzduchu z.s. nainstalovány senzory vzduchu, které byly umístěny přímo na fasádu budovy. Školky tak mají okamžitý přehled o stavu venkovního ovzduší a můžou tak lépe plánovat venkovní aktivity dětí. Senzory měří částice PM1, PM2,5 a PM10, teplotu, tlak a vlhkost. Projekt...

Více informací…