Kontakt
26.1.2024

Město Nový Jičín opět poskytne občanům města a místních částí bez spoluúčasti zahradní kompostéry pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pořízení 300 kusů kompostérů o objemu 1.170 l je podpořeno dotací ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro občany, vratných kelímků na akce města a myčky na kelímky“ a dosáhne 85 % způsobilých nákladů, tj. 1.388.475 Kč.

O kompostér v hodnotě cca 5.400 Kč budou moci požádat občané s trvalým pobytem na území města Nového Jičína a jeho místních částí, kteří jsou vlastníci nebo nájemci pozemku na území města a místních částí za předpokladu, že nejsou dlužníky města a mají v době podání žádosti o kompostér zaplacen místní poplatek za „odpady“ na aktuální rok. Kompostéry budou občanům svěřeny na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (následně se stane kompostér vlastnictvím vypůjčitele).

Žádosti obsahující všechny potřebné údaje bude možné podávat elektronicky na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz nebo osobně v listinné podobě v kanceláři č. 306 na odboru životního prostředí (3. patro) Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, nejdříve od 4. března 2024 od 08:00 (platí pro oba způsoby podání). Přijímáno bude 150 žádostí elektronicky a 150 žádostí v listinné podobě a budou řazeny chronologicky podle času doručení/osobního podání. Žádosti doručené PŘED 4. březnem PŘED 8. hodinou NEBUDOU ZAŘAZENY K VYHODNOCENÍ.

Město občany dlouhodobě podporuje v předcházení vzniku bioodpadu, jehož uložením do kompostéru vzniká kvalitní kompost. Snahy o zpracování bioodpadu v místě jeho vzniku významně přispívají nejen k úspoře nákladů na svoz a uložení do komerční kompostárny, ale také šetří životní prostředí. Občané od roku 2006 takto obdrželi již celkem 1.940 kusů zahradních kompostérů, z toho 500 kusů zcela zdarma.

Eva Rusková, 28.02.2024