Kontakt

Město Nový Jičín nemá vlastní útulek, toulaví a opuštění psi jsou umisťování do Městského útulku v Kopřivnici, se kterým má město uzavřenou smlouvu. Jedná se o ekonomicky velmi výhodné řešení.

Psí útulek Kopřivnice: https://www.koprivnice.cz/psi-utulek/ms-6959