Kontakt

Město Nový Jičín hospodaří ve svých lesích v souladu s lesním hospodářským plánem. Výměra lesního majetku (porostní plochy) je 167,34 ha. Nejvíce lesů má město na Libotíně a Puntíku. Většina městských lesů je zařazena do kategorie lesů hospodářských. Celková výměra hospodářských lesů je 136,33 ha. Na Skalkách a Svinci jsou lesy zvláštního určení, jedná se o příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí o výměře 31,01 ha. Nachází se zde mj. zrenovované kamenné divadlo. Každoročně probíhá výběrové řízení na těžební práce a na pěstební práce v městských lesích. V rámci těžebních prací probíhá těžba úmyslná i nahodilá, jako jsou souše, zlomy a vývraty. Město v lesích dále provádí v souladu s občanským zákoníkem generální prevenci vlastníka, která spočívá v kontrole nebezpečných stromů nacházejících se kolem oficiálních lesních cest. Takto nalezené nebezpečné stromy jsou následně pokáceny v rámci nahodilé těžby. Pěstební práce zahrnují zalesňování, vyžínání, nákup lesních sazenic, úklid klestí, ochrana proti okusu sazenic lesních dřevin (materiál i práce). U jednotlivých vývratů příp. menších souší město dále umožňuje občanům prodej dřeva formou samovýroby. Ceny dřeva pro samovýrobu se každoročně aktualizují na základě proběhlého výběrového řízení na těžební práce.

Foto sazenice buku

sazenice buku

Attachments

  • ceny-2024
    Ceny dřeva pro samovýrobce na rok 2024
    Velikost souboru: 192 KB Stažení: 27