Kontakt

Jedlé oleje a tuky z domácností mohou občané ukládat v plastových uzavřených lahvích do černých popelnic s fialovým víkem nebo je odnášet na separační dvory. Tyto nádoby jsou rozmístěny na stanovištích s kontejnery na tříděný odpad. Nejbližší stanoviště s nádobou na oleje je možné zjistit z mapy stanovišť.

Potravinové tuky nepatří do komunálního odpadu a vylévání do kanalizace má za následek ucpávání rozvodů a potrubí a poškozování technologie čistírny odpadních vod! Naopak vytříděný olej je cennou surovinou v petrochemickém průmyslu.

Proč třídit oleje a tuky?

 • Neucpeme odpadní trubky u nás doma.
 • Neucpeme kanalizaci v našem městě.
 • Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren odpadních vod.
 • Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních vod.
 • Snížíme obsah CO2 vypouštěného do atmosféry.
 • Snížíme poplatky za skládkování odpadu.

Do černé popelnice s fialovým víkem patří tuky a oleje z přípravy pokrmů:

 • oleje, sádlo, máslo ze smažení a fritování,
 • olejové nálevy z nakládaných pochutin a potravin (oliv, sýrů, zeleniny, ryb, atd.),
 • olejové zálivky ze salátů,
 • olejové marinády z grilování masa a zeleniny,
 • výpeky z masa,
 • ztužené tuky a másla po datu spotřeby,
 • a další.
 • Zbytky jako přepálená strouhanka a drobky nevadí.

Do těchto nádob nepatří průmyslové, minerální, hydraulické oleje a maziva! Tento nebezpečný odpad je možné odevzdat na separačních dvorech.

Třídím olej - banner na šířku

Autor: Eva Rusková, 26.01.2024