Kontakt

Tato alej, druhově převážně tvořena vzrostlými lípami, má svůj počátek v lokalitě Skalky a pokračuje až do místní části Kojetín u Starého Jičína. Touto alejí vede i část Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého.

Alej na Kojetín v zimě

Pohled na alej v zimním období

V prosinci roku 2021 převzalo město Nový Jičín na základě darovací smlouvy č. NJ/36/j/2021 Ku od Moravskoslezského kraje část komunikace – původně evidované silnice III/04818 v úseku od křižovatky se silnicí III/04816 po křižovatku s místní komunikací v místní části Kojetín, kde součástí je předmětná „Alej na Kojetín“.

Stromy v této aleji rostly do loňského roku bez odborného zásahu. Z hlediska zachování provozní bezpečnosti se Město Nový Jičín, jako nový vlastník, v roce 2022 rozhodlo zadat provedení inventarizace všech stromů v této aleji, a to včetně odborného posouzení zdravotního stavu stromů. Arboristickou firmou bylo po zdravotní stránce posouzeno celkem 177 ks stromů (převážně lípy, dále jasany, třešně, břízy a javory). Ke každému stromu byl navržen pěstební zásah. Na základě těchto podkladů následovala v témže roce realizace kácení či ořezů stromů.

Celkem bylo pokáceno 11 ks stromů (ve většině případů lípa, 1 ks jasan, 1 ks třešeň a 2 ks bříza). Stromy byly ve velmi špatném zdravotním stavu, provozně nebezpečné. Za pokácené stromy následovala na jaře 2023 náhradní výsadba složená z lip.

Současně s kácením prováděla arboristická firma ořezy stromů horolezeckou technikou. Bylo ošetřeno 26 ks stromů (19 ks lípa, 5 ks bříza, 1 ks dub, 1 ks jasan).

V roce 2023 bude muset opět dojít ke kácení některých lip z důvodu jejich zhoršujícího se zdravotního stavu.

Alej na Kojetín na podzim

Pohled na alej v podzimním období