Kontakt

V souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat Město Nový Jičín dlouhodobě podporuje snižování populací toulavých koček prostřednictvím svého kastračního programu.

Kastrační program je určen pouze pro kočky bez domova a bez majitele vyskytující se na území města Nového Jičína a v jeho místních částech. Pokud občan ví o nějaké toulavé kočce či skupině toulavých koček, může se dostavit na Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, paní Bc. et Bc. Lenka Ptáčková, tel 556 768 279, e – mail: lenka.ptackova@novyjicin.cz.

Po vyplnění potřebných dokumentů následně občan odchytí toulavou kočku, předá ji veterinárnímu lékaři MVDr. Milanu Šturmovi, IČO: 10612131, Jugoslávská 26, Nový Jičín (tel.: 556 710 026), na veterinární ošetřovnu k provedení kastrace, a následně ji poskytne nezbytnou pooperační péči a vypustí ji zpět do lokality kde byla kočka odchycena.