Kontakt

Obecně závazná vyhláška (OZV) o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství města je nastaven obecně závaznou vyhláškou, kterou schválilo Zastupitelstvo města Nový Jičín s účinností od 01.04.2023. Vyhláška upravuje druhy komunálního odpadu, které jsou občané povinni třídit a určuje místa, kam je možné tyto odpady ukládat. Autor: Eva Rusková, 08.06.2023

Více informací…

Pravidla pro naplňování OZV, kterou se stanovuje obecní systém nakládání s odpady

Pravidla pro naplňování obecního systému odpadového hospodářství, schválená Radou města Nový Jičín, doplňují obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství: Občané města Nový Jičín včetně místních částí mohou na OŽP požádat o přidělení odpadní nádoby. Formulář lze najít na webových stránkách města, případně získat na OŽP. Zdůvodnění: Město nastavilo obecně závaznou vyhláškou obecní systém...

Více informací…

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

S účinností od 01.01.2024 Zastupitelstvo města Nový Jičín stanovilo na rok 2024 poplatek za komunální odpad ve výši 840 Kč. Poplatek je splatný do 30.06.2024. Poplatníky jsou fyzické osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu (cizinci s trvalým pobytem, cizinci s přechodným pobytem v ČR delším než 3 měsíce) a vlastníci nemovité věci zahrnující byt,...

Více informací…