Kontakt
4.3.2024

Vážení občané,

dne 04. 03. 2024 v 8:00 hod. jsme začali přijímat žádosti o poskytnutí jednoho ze tří set kompostérů od občanů našeho města. Rezervovali jsme 150 kompostérů pro elektronické podání a 150 kusů pro osobní podání žádosti na OŽP.

Sděluji, že v současné době jsme obdrželi již více než 150 žádostí elektronicky
a téměř  150 žádostí osobním podáním.

Všechny žádosti nyní budou chronologicky seřazeny, zkontrolovány, odstraněny případné duplicity, bude ověřena bezdlužnost žadatelů a splnění podmínky zaplacení místního poplatku za odpad v aktuálním roce.  Následně budou nevyřazení žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy, aby mohli v průběhu dubna až května kompostér vyzvednout na TSM a začít používat na svém či pronajatém  pozemku.

Ing. Eva Bártková
vedoucí Odboru životního prostředí

Aktualizováno: 04. 03. 2024, 13:18