Kontakt

Město Nový Jičín hospodaří ve svých lesích podle schváleného lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářský plán je stěžejní dílo hospodářské úpravy lesů, je nástrojem vlastníka k hospodaření v lese. Dává přehled o přírodních, technických a ekonomických podmínkách hospodaření a o současném stavu lesa a navrhuje základní hospodářská opatření. Jeho náležitosti jsou textová část, hospodářská kniha a lesnické mapy. V současné době probíhá schvalování lesního hospodářského plánu pro období 1.1.2024 – 31.12.2033.

Foto městského lesa