Kontakt

Odbor životního prostředí zajišťuje provádění deratizací na veřejných prostranstvích, v plochách zeleně ve vlastnictví města Nový Jičín. Deratizace probíhá na základě smlouvy, kterou město uzavře z nejvýhodněji vysoutěženou firmou v rámci výběrového řízení. Deratizační práce jsou prováděny ve dvou etapách v každém kalendářním roce, a to na jaře (duben – červen) a na podzim (září – listopad). V mezidobí je prováděna deratizace jednotlivých ohnisek podle informací občanů a dalších zjištění.

Deratizace ve vnitřních částech budov ve vlastnictví města je zajišťována bytovým odborem.