Kontakt

Útulek pro psy

Město Nový Jičín nemá vlastní útulek, toulaví a opuštění psi jsou umisťování do Městského útulku v Kopřivnici, se kterým má město uzavřenou smlouvu. Jedná se o ekonomicky velmi výhodné řešení. Psí útulek Kopřivnice: https://www.koprivnice.cz/psi-utulek/ms-6959

Více informací...

Úhrada za kastraci a čipování psů

V souvislosti se změnou zákona o veterinární péči, podle níž je od 1. ledna 2020 povinná vakcinace psů proti vzteklině platná pouze v případě, že pes je označen mikročipem, se na odbor životního prostředí obrací lidé s dotazy, zda město finančně přispívá na čipování zvířat. Zastupitelstvo města – s cílem omezování počtu toulavých zvířat – již dříve schválilo usnesení, podle něhož jsou držitelům...

Více informací...

Toulavé kočky

V souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat Město Nový Jičín dlouhodobě podporuje snižování populací toulavých koček prostřednictvím svého kastračního programu. Kastrační program je určen pouze pro kočky bez domova a bez majitele vyskytující se na území města Nového Jičína a v jeho místních částech. Pokud občan ví o nějaké toulavé kočce či skupině...

Více informací...

Deratizace

Odbor životního prostředí zajišťuje provádění deratizací na veřejných prostranstvích, v plochách zeleně ve vlastnictví města Nový Jičín. Deratizace probíhá na základě smlouvy, kterou město uzavře z nejvýhodněji vysoutěženou firmou v rámci výběrového řízení. Deratizační práce jsou prováděny ve dvou etapách v každém kalendářním roce, a to na jaře (duben - červen) a na podzim (září...

Více informací...