Kontakt

VISOH2 – veřejná část Informačního systému odpadového hospodářství zajišťuje veřejnosti přístup k veřejným datům agendy odpadového hospodářství ČR.

Jde o nový, moderní agendový informační systém, který sjednocuje veškeré agendy odpadového hospodářství, které jsou dané legislativou – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech, zákon o jednorázových plastech, včetně prováděcích předpisů a evropské legislativy.

Systém poskytuje funkcionality pro podporu procesního řízení a kontrolu dat napříč celou veřejnou správou. Podporuje i snazší a komplexní reporting a analýzu dat. Systém je integrován na sdílené služby eGovernmentu, jako jsou služby základních registrů a integrace na klíčové informační systém MŽP jako je ISPOP, CRŽP, EnviIAM, či na spisové služby orgánů veřejné moci. Systém bude výhledově také napojen na systémy Evropské unie.

Interní část systému (ISOH2) je dostupná všem orgánům veřejné moci v rozsahu jim svěřeného výkonu přenesené působnosti.