Kontakt

Organizace a pravidla

Co je součástí odpadového hospodářství města Nový Jičín? Eva Bártková, aktualizováno 23.08.2023 pravidelný vývoz popelnic a kontejnerů podle svozového plánu minimálně 1 x týdně, provoz separačního dvora na Palackého třídě, provoz separačního dvora na ul. Propojovací – s rozšířenou provozní dobou na šest dnů v týdnu, každoroční zvyšování počtu barevně odlišených kontejnerů na využitelné složky odpadu – papír, plasty, sklo bílé a sklo...

Více informací…

Směsný komunální odpad

Více informací…

Tříděný komunální odpad

Více informací…

Re-Use centrum

Reuse centrum funguje na separačním dvoře na ul. Propojovací a bylo založeno v srpnu 2022. Smyslem zřízení re-use centra je poskytnout občanům možnost odložit do něj nepotřebné předměty či vybavení domácnosti, které jsou ale ještě funkční a mohou posloužit osobám nebo organizacím, které je ještě využijí. V neposlední řadě jde o předcházení vzniku odpadu a...

Více informací…

Mapa kontejnerů

Mapu s vyznačením stanovišť kontejnerů najdete zde:http://maps.novyjicin.cz/index.php/view/map/?repository=4&project=umisteni_kontejneru Eva Bártková, 23.08.2023

Více informací…