Kontakt

Separační dvory

Separační dvůr na ulici Palackého Po - Pá 08:00-17:00 (přestávka 11:00-11:30) Separační dvůr na ulici Propojovací (Suvorovova) Po - Pá 08:00-17:00 (přestávka 11:30-12:00) Sobota 08:00-12:00 Odpady, které mohou občané města bezplatně odevzdat na separačních dvorech Objemný odpad, papír a kartony, sklo, kovy a kovové obaly, plasty, polystyren, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, dřevo,...

Více informací...

Papír a nápojové kartony

Papír a nápojový karton (tetrapak) se třídí společně do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Papírové krabice a nápojové kartony je třeba roztrhat nebo stlačit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nabízejí za...

Více informací...

Plasty a kovové obaly

Plasty a kovové obaly patří v Novém Jičíně do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů plasty, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do kontejnerů na plasty a kovové obaly patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,...

Více informací...

Biologicky rozložitelný odpad

Biologicky rozložitelný odpad Svoz biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l nádob bude zahájen Technickými službami města v pátek 5. dubna. Další svozy budou provedeny v úterý 9. dubna a v pátek 12. dubna. Od pondělí 15. dubna bude zahájen svoz bioodpadu společností ASOMPO, a. s. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je v období duben – listopad možné ukládat...

Více informací...

Sklo

Pokud jsou na stanovišti obě nádoby na sklo - bílá na čiré sklo a zelená na barevné, je potřeba sklo třídit podle barev. Pokud je kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad...

Více informací...

Kovy

Kovový odpad větších rozměrů je možné přinášet na separační dvory a nebo do sběren kovových odpadů ve městě: TSR Czech Republic s. r. o., Suvorovova 118, 741 01 Nový Jičín,PARTR spol. s r. o., Rybníčky 817, 741 01 Nový Jičín, případně dalších sběren v okolí, např.: PARTR spol. s r. o., Jeremenkova 3, 742 42...

Více informací...

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky z domácností mohou občané ukládat v plastových uzavřených lahvích do černých popelnic s fialovým víkem nebo je odnášet na separační dvory. Tyto nádoby jsou rozmístěny na stanovištích s kontejnery na tříděný odpad. Nejbližší stanoviště s nádobou na oleje je možné zjistit z mapy stanovišť. Potravinové tuky nepatří do komunálního odpadu a...

Více informací...

Gastroodpady

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad z kuchyní v domácnostech, z restaurací a stravovacích zařízení. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby. Potravinový odpad se od roku 2022 třídí do hnědých popelnic o objemu 120 l. Nádoby jsou opatřeny těsnícím víkem. Šedesát nádob...

Více informací...

Textil a oděvy

Do sběrných kontejnerů patří oděvy, boty, hračky, knihy, bytové doplňky, nádobí dekorace, atd. Věci je potřeba vkládat do kontejneru čisté a vždy zabalené (např. do staré nákupní tašky), aby nedocházelo ke znečištění při transportu a zbytečnému znehodnocení věcí. Do kontejnerů nepatří věci špinavé, plesnivé, mokré, znečištěné od chemikálií, atd. Nejbližší kontejner na textil je možné...

Více informací...

Objemný odpad

Objemný odpad, tedy odpad z domácnosti větších rozměrů, který nelze vytřídit do nádob na stanovištích, je možné odevzdávat na obou separačních dvorech (ul. Propojovací, Palackého). Do objemného odpadu patří: nábytek, koberce, linolea, matrace, dřevěné, plastové a kovové předměty větších rozměrů pocházející z domácnosti. Nábytek je vhodné na separační dvory přivážet co nejvíce rozebraný. Dřevo je...

Více informací...

Elektrozařízení

Vysloužilá elektrozařízení, baterie, akumulátory a světelné zdroje do směsného odpadu nepatří. Mohou obsahovat nebezpečné látky a velkou část z jejich součástí lze dále recyklovat. Spotřebiče a baterie, které doslouží a zářivky, žárovky, které dosvítí je možné odevzdat na několika sběrných místech: Elektrozařízení je možné odevzdat: v obchodech při nákupu nového spotřebiče, malé spotřebiče do 50...

Více informací...