Kontakt
Foto opravené lesní cesty na Svinec

V rámci celospolečenských funkcí v lese byla v roce 2021 realizována oprava lesní cesty na Svinec v lesním oddělení 1C. Oprava lesní cesty spočívala v dosypu výmolů, výtluků a kolejí štěrkodrtí a záklopem v délce 155 m a ve vytvoření 3 terénních rýh pro svod vody, aby bylo zabráněno tvorbě výmolů.