Kontakt

V rámci celospolečenských funkcí lesa jsou v městských lesích prováděny opravy lesních cest, chov městských včel, obnova kamenného divadla a na bývalé skládce v Kojetíně byla založena plantáž vánočních stromků. Klub rodáků v městských lesích udržuje studánky.

Foto plantáže vánočních stromků

plantáž vánočních stromků