Kontakt

Trávníky jsou přirozenou a základní složkou našeho životního prostředí a plní celou řadu důležitých funkcí.

Zatravněné plochy ve městech a na vesnicích významně zadržují vodu a udržují v zástavbě příjemné mikroklima. Trávníky také snižují prašnost a omezují negativní vliv hluku. Na svazích jejich porosty zabraňují vodní erozi.

Ukázka parkového trávníku v Janáčkových sadech v Novém Jičíně

Léto v Janáčkových sadech

Biologické prvky plošné však nejsou jen trávníky (parkový, parterový, luční, sportovní, trávník ve svahu), ale také záhony letniček, trvalek, cibulovin a růží, pokryvné a rozvolněné výsadby keřů, zapojené výsadby keřů, živé ploty, skupiny stromů atd.

Attachments