Kontakt

Povodňová komise města Nový Jičín každoročně provádí kontroly vodních toků na území města Nový Jičín, při nichž se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.