Kontakt

Vodní tok Rakovec – břehový porost se nachází na ul. Luční v Novém Jičíně na pozemcích s p. č. 196, 218/27, 218/28, 218/29, 219  k. ú. Nový Jičín  – Dolní Předměstí. Jedná se o různověký, vícedruhový břehový porost, především náletových dřevin. Rostou zde lípy, duby, habry, vrby, javory, olše.

V roce 2019 byl v zájmovém území proveden dendrologický průzkum, kdy bylo hodnoceno celkem 120 ks stromů. Bylo hodnoceno jejich fyziologické stáří, vitalita, provozní bezpečnost a zdravotní stav. Posouzení bylo provedeno dle standardu SPPK A01 001 – Hodnocení stromů. Po posouzení zmíněných hledisek byl navržen adekvátní druh ošetření a jeho naléhavost. Návrh jednotlivých zásahů byl proveden dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů. Dendrologický průzkum vyhodnotil 78 ks stromů ke kácení a 42 ks pro odborné ošetření. Kácení stromů a odborné ošetření probíhalo podzim – zima 2020, za pokácené stromy následovala náhradní výsadba.

Dřeviny na březích vodního toku Rakovec

Zeleň podél vodního toku Rakovec