Kontakt

Odpady z podnikání

Odpady právnických a podnikajících fyzických osob Právnické a fyzické osoby, jimž z jejich ekonomické činnosti vzniká odpad, jsou povinny odpad třídit a předávat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu a vést průběžnou evidenci vyprodukovaných odpadů (podrobnosti v sekci Nekomunální odpady). Pokud odpady naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují se...

Více informací…

Informační systém odpadového hospodářství

VISOH2 - veřejná část Informačního systému odpadového hospodářství zajišťuje veřejnosti přístup k veřejným datům agendy odpadového hospodářství ČR. Jde o nový, moderní agendový informační systém, který sjednocuje veškeré agendy odpadového hospodářství, které jsou dané legislativou - zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech, zákon o jednorázových plastech, včetně prováděcích předpisů...

Více informací…