Kontakt

Separační dvůr na ulici Palackého

Po - Pá 08:00-17:00 (přestávka 11:00-11:30)

Separační dvůr na ulici Propojovací (Suvorovova)

Po - Pá 08:00-17:00 (přestávka 11:30-12:00)

Sobota 08:00-12:00

Odpady, které mohou občané města bezplatně odevzdat na separačních dvorech

Objemný odpad, papír a kartony, sklo, kovy a kovové obaly, plasty, polystyren, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, dřevo, barvy, ředidla, oleje (maziva) a jejich obaly, elektrozařízení a baterie, tonery a cartridge, směsný stavební odpad.

Podmínky pro ukládání odpadů na dvorech:

 • Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 • Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 • Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 • Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad.
 • Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 • Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 • Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 • Jedlé oleje a tuky v plastových uzavřených nádobách.
 • Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 • Dřevem jsou myšleny zbytky/odřezky desek, palet, obložení a dřevěný nábytek rozebraný a očištěný od kování a čalounění.
 • Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 • Elektrozařízení jsou přijímána pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televizory, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky, žárovky atd.

Odběr pneumatik byl na separačních dvorech UKONČEN. Pneumatiky se odevzdávají v rámci zpětného odběru kolektivního systému ELTMA na určených místech.

Eva Rusková, 18.12.2023