Kontakt

V Novém Jičíně probíhá od roku 2019 téměř každý podzim výsadba nových cibulovin (tulipány, narcisy, krokusy – v různých barevných variacích) pomocí speciálního mechanického sázecího stroje.

Ukázka mechanizované výsadby cibulovin

Ukázka mechanizované výsadby cibulovin

Na veřejných plochách vznikly v roce 2019 nové záhony s cibulovinami např. v centrum města u ČSOB, na ul. Sokolovská, v parku Smetanovy sady, na sídlišti Dvořákova, ve vnitrobloku sídliště v Loučce, v parčíku pod gymnáziem na ul. Palackého.

Záhon s cibulovinami "U Koně"

Záhon s cibulovinami v lokalitě U Koníčka

S výsadbou se pokračovalo v roce 2022, kdy byly v říjnu vysázeny barevné směsi narcisů a tulipánů, a to podél komunikací na ul. Sokolovská a gen. Hlaďo.

Kvetoucí záhon trvalek a cibulovin u Žerotínského zámku

Záhon s cibulovinami před Žerotínským zámkem

Na jaře 2024 rozzáří směsi tulipánů a narcisů Janáčkovy sady, ul. Tyršovu před základní školou a proluku mezi autobusovým a vlakovým nádražím.