Kontakt

Trávníky jsou nejrozšířenějším vegetačním prvkem ve veřejné zeleni.
Trávníky rozdělujeme podle intenzity údržby – kosené 4x ročně nebo 2x ročně a podle funkce (trávníky parkové, parterové, sportovní, květnaté louky, ostatní travnaté plochy a trávníky podél komunikací).

Trávník parkový – trávníky v parcích a ostatních plochách veřejné zeleně
Sportovní trávník – trávníky sportovních hřišť
Trávník parterový – reprezentativní plochy – trávník mezi květinovými záhony
Květnaté louky – přírodě blízký trávník se spoustou kvetoucích bylin, plní funkci okrasnou a údržba není nijak intenzivní
Ostatní travnaté plochy – trávníky v sídlištích
Trávníky kolem komunikací – trávníky u silnic

Příklad parterového trávníku

Sadovnická kompozice před Žerotínským zámkem