Kontakt

Objemný odpad, tedy odpad z domácnosti větších rozměrů, který nelze vytřídit do nádob na stanovištích, je možné odevzdávat na obou separačních dvorech (ul. Propojovací, Palackého).

Do objemného odpadu patří: nábytek, koberce, linolea, matrace, dřevěné, plastové a kovové předměty větších rozměrů pocházející z domácnosti.

Nábytek je vhodné na separační dvory přivážet co nejvíce rozebraný. Dřevo je další využitelnou složkou odpadu, která se na separačních dvorech třídí.

Akce 200/400 Kč

Pro objemnější kusy je možné si u Technických služeb města objednat službu přistavení kontejneru na objemný odpad (1 až 7 m3). Službu je potřeba objednat v předstihu (3-4 dny) a je určena občanům města a místních částí a vztahuje se na odpady z domácností města a místních částí.

Do kontejneru na tuto akci mohou občané ukládat starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů apod.

V žádném případě zde nepatří stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokarton, okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.).

Eva Rusková, 10.11.2023