Kontakt

Zemědělský půdní fond

Více informací…

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťuje správní, odbornou a praktickou činnost a pečuje o přírodu a krajinu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), zejména o zvláště chráněná území - chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky.  S platností od 1.1.2024 byla regionální pracoviště...

Více informací…