Kontakt

Biologicky rozložitelný odpad

Svoz biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l nádob bude zahájen Technickými službami města v pátek 5. dubna. Další svozy budou provedeny v úterý 9. dubna a v pátek 12. dubna. Od pondělí 15. dubna bude zahájen svoz bioodpadu společností ASOMPO, a. s.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je v období duben – listopad možné ukládat do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l a zelených kovových kontejnerů o objemu 1 m3. Hnědé nádoby jsou sváženy 3x týdně; pondělí a středa svoz firmou ASOMPO a. s., v pátek prostřednictvím Technických služeb města Nového Jičína, p. o. Zelené kontejnery (kovové vany) svážejí Technické služby města Nového Jičína dle jejich naplněnosti, zpravidla 1x týdně.

Do kontejnerů na bioodpady rostlinného původu (mapa stanovišť) lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

  • travní hmota, plevel, listí,
  • košťály i celé rostliny,
  • hobliny, piliny,
  • jemné nebo drcené větve,
  • listy, nať a slupky ze zeleniny a ovoce,
  • odpad ze zeleně z domácnosti,
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina,
  • kávová sedlina.

V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadůnebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvidován ze strany města za zvýšených nákladů.

Akce BIO 200/400 Kč

Zároveň stále platí „BIO akce 200 Kč a 400 Kč“ – občan města má možnost si u technických služeb objednat za symbolickou cenu přistavení kontejneru (objem 1 m3 – cena 200 Kč nebo objem až 8 m3 – cena 400 Kč) pro větší objemy rostlinného odpadu (např. z ořezu keřů či stromů, hrabání listí, atd.). 

Eva Rusková, 05.03.2024