Kontakt

Občané Nového Jičína mají každoročně možnost využít nabídky sběru ovoce z ovocných stromů rostoucích v městské zeleni na pozemcích ve vlastnictví města Nového Jičína.

Zájemci si mohou „Povolení ke sběru ovoce z městských stromů“ vyřídit na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín. Kontaktní osoba: Ing. Hedvika Hubáčková, dveře č. 305 (Masarykovo nám. 1, 3. patro).

Poplatek za sběr ovoce z jednoho stromu činí 30 Kč.

Prodej úrody ovocných stromů rostoucích v městské zeleni schválila Rada města Nový Jičín dne 13.07.2010 pod číslem usnesení 3326/R64/2010.