Kontakt

Lesopark Skalky

Lesopark Skalky Realizace v letech 2013 - 2015 Celková plocha 10,5 ha Vysázeno 2500 stromů, 9500 keřů, trvalky, růže Celkové náklady byly 21 milionů Kč (s dvouletou údržbou) Čerpána dotace téměř 9 mil. Kč Udržitelnost 10 let Od roku 2023 zajišťuje údržbu zeleně v lesoparku středisko veřejné zeleně Technických služeb Nový Jičín Video Ministerstva pro...

Více informací…

Zvěrokruh

Zvěrokruh Skalky realizace v roce 2017 celkové náklady 2.396.175 Kč dotace byla 1.560.000 Kč. 5 let udržitelnost od roku 2019 údržbu zajišťuje zahradník Jakub Jež

Více informací…

Bezpečnostní zásahy na vodním toku Rakovec

Vodní tok Rakovec - břehový porost se nachází na ul. Luční v Novém Jičíně na pozemcích s p. č. 196, 218/27, 218/28, 218/29, 219  k. ú. Nový Jičín  - Dolní Předměstí. Jedná se o různověký, vícedruhový břehový porost, především náletových dřevin. Rostou zde lípy, duby, habry, vrby, javory, olše. V roce 2019 byl v zájmovém...

Více informací…

Alej na Kojetín

Tato alej, druhově převážně tvořena vzrostlými lípami, má svůj počátek v lokalitě Skalky a pokračuje až do místní části Kojetín u Starého Jičína. Touto alejí vede i část Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého. Pohled na alej v zimním období V prosinci roku 2021 převzalo město Nový Jičín na základě darovací smlouvy č. NJ/36/j/2021 Ku od...

Více informací…