Kontakt

Přílohy k žádosti dle § 9

Příloha g) Výsledky pedologického průzkumu K žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je zapotřebí předložit přílohy, mezi které patří výsledky pedologického průzkumu. Pedologický...

Více informací…

Praktické odkazy

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín Univerzální podklady - http://uap.novyjicin.cz/pmapper-4.3.0-uap/map_default.phtml?language=cz&me=-505000,-1137500,-483000,-1113500&resetsession=ALL Veřejný registr půdy LPIS Všechny informace o půdních blocích včetně erozního ohrožení - https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ Katastrální Úřad Vyhledávání podle parcely - https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Informační systém melioračních staveb - https://meliorace.vumop.cz/?core=app&zoom=3&center=-483929.3563552213,-1117534.6073581348 Eroze půdy - https://mapy.vumop.cz/ Komplexní průzkum půd (hloubka humusového horizontu) - https://kpp.vumop.cz/?core=app&zoom=4&center=-487770.6944610032,-1118716.6997032643...

Více informací…