Kontakt

V souvislosti se změnou zákona o veterinární péči, podle níž je od 1. ledna 2020 povinná vakcinace psů proti vzteklině platná pouze v případě, že pes je označen mikročipem, se na odbor životního prostředí obrací lidé s dotazy, zda město finančně přispívá na čipování zvířat.

Zastupitelstvo města – s cílem omezování počtu toulavých zvířat – již dříve schválilo usnesení, podle něhož jsou držitelům psů, kteří nechali svého psa vykastrovat a současně označit mikročipem, uhrazeny prokazatelně vynaložené náklady na kastraci a čipování z rozpočtu města.

Musí však být splněny ještě další podmínky:

  1. držitelem psa je občan s trvalým pobytem na území Města Nový Jičín,
  2. za psa byl v daném kalendářním roce uhrazen místní poplatek podle příslušné OZV,
  3. držitel psa není dlužníkem Města Nový Jičín.

Držitel psa splňující výše uvedené podmínky se i s dokladem od veterinárního lékaře dostaví na finanční odbor za paní Bc. Sandrou Krotil. Úhrada nákladů za kastraci a čipování je možná do výše 80% doložených nákladů, nejvýše však 3200,- Kč za jedno zvíře.

Na odboru ŽP se ochraně zvířat věnuje Bc. et Bc. Lenka Ptáčková, tel. 556 768 279, e-mail: lenka.ptackova@novyjicin.czpoplatkovou agendu za psy na finančním odboru má na starost Bc. Sandra Krotil, tel. 556 768 207, e-mail sandra.krotil@novyjicin.cz .

Ing. Eva Bártková, odbor životního prostředí, aktualizováno 04.10.2023