Kontakt

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad z kuchyní v domácnostech, z restaurací a stravovacích zařízení. Skládá se zejména z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin rostlinného nebo živočišného původu či potravin po datu spotřeby. Potravinový odpad se od roku 2022 třídí do hnědých popelnic o objemu 120 l. Nádoby jsou opatřeny těsnícím víkem. Šedesát nádob je rozmístěno na stanovištích s kontejnery na tříděný odpad, případně u nádob na směsný komunální odpad (mapa stanovišť).

Odpad z kuchyní je možné do těchto nádob ukládat v původních (originálních) obalech nebo v papírových či igelitových sáčcích. Do nádob NEPATŘÍ potraviny ve skleněných obalech a velké kosti.

O svoz se stará rapotínská bioplynová stanice, která naloží popelnici a vymění ji za čistou vždy 1x týdně ve středu (od 01.07.2024). V bioplynové stanici tento odpad slouží na výrobu elektřiny, plynu a hnojiva. Více informací o zpracování odpadu na www.tridimgastro.cz.

Další informace o třídění potravinového odpadu ve městě jsou dostupné v tiskové zprávě nebo na TV Polar.

V Návštěvnickém centru na náměstí je možné zakoupit si kompostovací košíky pro pohodlné třídění tohoto odpadu v kuchyni. K dostání jsou i kompostovací sáčky.