Kontakt

Dle Pravidel schválených Radou města Nový Jičín platí, že jedna nádoba na směsný komunální odpad o objemu 110 l je určena pro 5 trvale přihlášených občanů, kontejner o objemu 1100 l slouží pro 23-46 trvale přihlášených občanů. Výjimku bude možno udělit pouze v ojedinělých případech.

Přidělení nádoby

V případě zájmu o přidělení odpadní nádoby nutno podat  žádost na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín. Pro urychlení vyřízení se doporučuje nezapomenout vyplnit kontaktní telefonní číslo. Žádost se na odboru ŽP zaregistruje, následně pracovníkem odboru ŽP posoudí. V případě nutnosti dojde k provedení kontroly na místě, pořídí se fotodokumentace, případně jsou dožádány další podklady.

QR kódy

Nádoby byly označeny QR kódy. Pokud nádoba nebyla nálepkou označena nebo došlo k jejímu poškození či odstranění, mohou občané požádat o nový kód nebo o kopii poškozeného (žádost o QR kód). Nádoby bez QR kódu Technické služby nevysypávají.
Další informace budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba Mgr. Eva Rusková, tel.:556 768 365, e-mail: eva.ruskova@novyjicin.cz).

Výměna poškozené nádoby

Nádoby na směsný komunální odpad, které již ukončily svoji životnost, tj. jsou poškozené, zkorodované nebo děravé, lze vyměnit. Nutno kontaktovat pracovníky Technických služeb města Nového Jičína (pan Slotík, tel. 556764835, paní Kozáková, tel. 556764832) a poškození nádoby nahlásit. Popelnice bude následně vyměněna.

Eva Rusková, 18.12.2023