Kontakt

Městský úřad Nový Jičín kotlíkové dotace neadministruje. Administraci kotlíkových dotací provádí Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Bližší informace o kotlíkových dotacích a dalších dotacích na změny vytápění lze nalézt na adresách: https://lokalni-topeniste.msk.cz/, https://novazelenausporam.cz/, https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji vám umožní získat finanční prostředky na výměnu již nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla. Zatím poslední 5. výzva byla vyhlášena 31.7.2023, příjem žádostí byl ukončen 30.8.2023.

Město Nový Jičín se podílí na kotlíkových dotacích  – prostřednictvím kraje poskytuje svým občanům 7.500 Kč. V roce 2022 bylo proplaceno celkem 45.000 Kč. Jednalo se o žádosti z 3. výzvy, žádosti ze 4. výzvy ještě propláceny nebyly.