Kontakt
Aktuality

Aktuality

slupky a zbytky z kuchyně

Svoz gastroodpadu se přesouvá na středu

Nádoby na potravinový odpad, které jsou rozmístěny na stanovištích s kontejnery na tříděné odpady, budou od 1. července sváženy každou středu. Do hnědých popelnic o objemu 120 litrů je možné třídit potravinový odpad rostlinného i živočišného původu z kuchyní (vyjma velkých kostí). Veškeré odřezky zeleniny, ovoce, ale i masa nebo zbytky nesnězených pokrmů či zkažených […]

Nádoby pro domácnosti pro třídění plastů a kovů

Door to door sběr odpadů ve Straníku a Bludovicích – přistavení nádob a zahájení svozu

Od 19. června pracovníci Technických služeb města Nového Jičína rozmístí nádoby k domům těch občanů Straníku a Bludovic, kteří si o ně požádali v průběhu jara. Každá domácnost tak může pohodlně ukládat plasty a kovové obaly do své nádoby a nachystat ji k výsypu podobně jako tu na směsný odpad. První svoz tříděného odpadu z nádob určených na plasty […]

Grafika výroční shrnutí 2023

Tříděním odpadu občané přispěli k úspoře emisí

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. každoročně vyhodnocuje úspory emisí, ke kterým díky třídění a následné recyklaci a využití komunálního odpadu občané jednotlivých obcí a měst přispěli. Tříděním a recyklací papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM město Nový Jičín v roce 2023 uspořilo […]

žárovky a zářivky

Proč se recyklují žárovky a jiná elektrozařízení

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé světelné zdroje, tedy různé typy žárovek, je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud. Recyklace nefunkčních světelných zdrojů je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je možnost získat z nich znovu využitelné suroviny, stejně jako z jiného elektroodpadu. Nejčastěji jde o kovy, […]

Úvodní strana letáku k soutěži

Soutěž o poukazy na nákup spotřebičů!

Společnost ELEKTROWIN a.s., která zajišťuje zpětný odběr vysloužilých spotřebičů, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlásila soutěž s cílem zvýšit povědomí o správném nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a podpořit sběr odpadních elektrozařízení, zejména ze skupiny zařízení pro tepelnou výměnu, tj.: chladničky, mrazničky, vinotéky, klimatizace, odvlhčovače, tepelná čerpadla atd. Pro zapojení do soutěže stačí, aby občan odevzdal […]

svozové vozidlo nebezpečného odpadu

Jarní svoz nebezpečných odpadů v místních částech

V rámci svozu nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů (odpadů z domácností) zajišťovaného Technickými službami města Nového Jičína, příspěvková organizace, mohou občané ukládat do kontejneru tyto odpady: Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů není určen pro pneumatiky (nejsou komunálním odpadem). Ty je možné odevzdat u prodejců, v pneuservisech/autoservisech při výměně anebo v místech zpětného odběru pneumatik kolektivního systému […]

Zástupný obrázek

Den Země – zrušeno

Z důvodu velmi nepříznivého počasí je zítřejší (23.04.2024) program akce „Den Země“ na náměstí bez náhrady zrušen. Ruší se také slavnostní otevření Stezky hajného na Skalkách, které se mělo konat  také 23.04.2024 v 15:30 hod., tato akce bude přesunuta, náhradní termín bude včas zveřejněn. Město Nový Jičín vás zve v úterý 23. dubna na Masarykovo náměstí, kde […]

Zástupný obrázek

Jaro v Janáčkových sadech

Záhon s tulipány a narcisy v Janáčkových sadech Již několik dnů krášlí Janáčkovy sady rozkvetlé tulipány a narcisy. Děje se tak letos poprvé. Jedná se o pozdní odrůdy tulipánů a narcisů, jež byly vysázeny mechanizovaně v říjnu 2023. Záhon s tulipány a narcisy v Janáčkových sadech

Zástupný obrázek

Sběrem baterií šetříme životní prostředí

V roce 2023 se celorepublikovým sběrem baterií podařilo pokořit „magickou“ hranici 2 000 tun posbíraných baterií! Pro představu, toto množství odpovídá v průměru 8 kusům odevzdaných AA baterií na každého z nás. Oproti minulému roku se tak jedná o zlepšení, a to o 1 baterii typu AA na osobu. Občané Nového Jičína do zpětného odběru odevzdali 230 […]

Zástupný obrázek

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Město Nový Jičín může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 98,34 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,27 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné […]