Kontakt

Nádoby na třídění odpadu, žlutá, modrá a černá popelnice

Startuje door to door sběr plastů a kovů v místních částech

Ve snaze motivovat občany k třídění odpadů, snižovat množství směsného odpadu, který končí na skládkách a šetřit finanční prostředky za svozy, město zavádí sběr plastů a kovů dům od domu do nádob o objemu 240 l. Postupně bude zaveden ve všech místních částech. S ohledem na svozové plány odpadu si o tyto nádoby mohou jako první požádat […]

rostlinný odpad na hromadě v kompostéru

Kompostéry pro občany již brzy

Město Nový Jičín opět poskytne občanům města a místních částí bez spoluúčasti zahradní kompostéry pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností. Pořízení 300 kusů kompostérů o objemu 1.170 l je podpořeno dotací ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „Pořízení kompostérů pro občany, vratných kelímků na akce města a myčky na kelímky“ […]

Popelnice stojící na ulici

Svoz odpadu ve Straníku

Ve čtvrtek 19.10.2023 proběhne svoz směsného odpadu v celém Straníku dle harmonogramu. Ve čtvrtek 26.10.2023 svoz směsného odpadu neproběhne v úseku dotčeném opravou komunikace.

Nebezpečný odpad, plechovky, obaly od barev

Podzimní mobilní sběr nebezpečného odpadu

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů v místních částech se uskuteční dle níže uvedeného harmonogramu. Pro převzetí těchto odpadů budou pracovníci Technických služeb města požadovat od občanů doklad k ověření jejich bydliště. LOUČKA 5. října Parkoviště u garáží MěÚ 16:00 – 16:15 U věžáku č. 275 naproti pneuservisu 16:15 – 16:30 U Koruny 16:30 […]

Nahnilá jablka

Září proti plýtvání

Věděli jste, že 29. září je Mezinárodním dnem proti plýtvání jídlem? Výzva Září proti plýtvání vznikla v roce 2020, kdy OSN zasvětila předposlední zářijový den tomuto tématu. U nás se této kampani věnuje spolek Zachraň jídlo. Nabízí se úvaha, že největší plýtvání jídlem mají na svědomí velké obchodní řetězce, ale podle údajů Evropské komise z […]

různé druhy vysloužilých spotřebičů z domácnosti

Nový pomocník na separačním dvoře

Díky společnosti Elektrowin, která zajišťuje zpětný odběr vysloužilých spotřebičů odevzdaných občany města na sběrné dvory, dosáhlo město Nový Jičín na odměnu ve výši 30.000 Kč. Tato částka byla využita na nákup manipulační techniky, která usnadní nakládku vysloužilých velkých spotřebičů do přepravního kontejneru. Zvedač palet budou využívat pracovníci separačního dvora na ulici Palackého.  Do zpětného odběru […]

Modrozelené logo Evropského týdne recyklace baterií

Evropský týden recyklace baterií

Evropský týden recyklace baterií 04.-10.09.2023 Tradice evropského svátku recyklace baterií vznikla už před osmi lety z iniciativy České republiky. Recyklaci baterií v ČR podporuje kolektivní systém ECOBAT. Město Nový Jičín je jeho dlouholetým partnerem a na svém území zajišťuje místa zpětného odběru baterií a akumulátorů. Použité články a baterie je možno odevzdat v provozní době […]

Různé baterie jako ilustrační foto

Jsme partnerem ve sběru baterií

Sběrné nádoby na baterie jsou umístěny v obou budovách městského úřadu na Masarykově náměstí i na ulici Divadelní. Občané je naleznou ve vstupních prostorách. Další místa jsou na separačních dvorech, v obchodech a na stanovištích červených venkovních kontejnerů na zpětný odběr baterií, akumulátorů a drobných elektrospotřebičů. Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, […]

Vysloužilé pračky, chladničky a další spotřebiče

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše město může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 97,92 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,29 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. […]