Kontakt

Město Nový Jičín v roce 2024 připravuje dotační titul pro zlepšení životního prostředí a to podporu domovních čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod na území města Nový Jičín a jeho částech.

Po schválení budou na internetových stránkách města Nový Jičín uvedeny podmínky dotace.

Marek Blahuš, odbor životního prostředí, aktualizace k 19.01.2024