Kontakt

Adaptační strategie na změnu klimatu

Strategický dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín má za cíl zvýšit připravenost města Nový Jičín na následky a projevy klimatických změn, snížit zranitelnost města a promítnout tyto otázky do organizačně–technických opatření města.

Více informací...

Zprávy o stavu na úseku životního prostředí města

Více informací...

Kontakty na zaměstnance OŽP

Kontakty na pracovníky odboru životního prostředí najdete na:https://www.novyjicin.cz/telefonni-seznam-odbor-zivotniho-prostredi/

Více informací...

Ekologická výchova

Více informací...

Dotace a podpory

Evropské a národní dotace z MŽP https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky Dotace na ochranu ŽP poskytované městem Nový Jičín najdete na :https://www.novyjicin.cz/financni-zalezitosti/dotace-a-nfv/prog-dotace-2022-2023/program-mesta-novy-jicin-na-podporu-zivotniho-prostredi-dotace-ex-post-2023/

Více informací...

Poplatky

Místní poplatky za odpady a psy Místní poplatky za odpady a za psy vybírá odbor finanční. V následujícím odkazu jsou uvedeny všechny informace o platbě a výších poplatků - https://www.novyjicin.cz/rychle-info/mistni-poplatky/.

Více informací...