Kontakt

Čističky

Město Nový Jičín v roce 2024 připravuje dotační titul pro zlepšení životního prostředí a to podporu domovních čistíren odpadních vod. Hlavním cílem je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod na území města Nový Jičín a jeho částech. Po schválení budou na internetových stránkách města Nový Jičín uvedeny podmínky dotace. Marek Blahuš, odbor...

Více informací...

Kotlíkové dotace

Městský úřad Nový Jičín kotlíkové dotace neadministruje. Administraci kotlíkových dotací provádí Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Bližší informace o kotlíkových dotacích a dalších dotacích na změny vytápění lze nalézt na adresách: https://lokalni-topeniste.msk.cz/, https://novazelenausporam.cz/, https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji vám umožní získat finanční prostředky na výměnu již nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla....

Více informací...

Evropské a národní dotace z MŽP
https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky

Dotace na ochranu ŽP poskytované městem Nový Jičín najdete na :
https://www.novyjicin.cz/financni-zalezitosti/dotace-a-nfv/prog-dotace-2022-2023/program-mesta-novy-jicin-na-podporu-zivotniho-prostredi-dotace-ex-post-2023/