Kontakt

Tyto základní složky komunálního odpadu je možné ukládat do barevně rozlišených kontejnerů rozmístěných na stanovištích ve městě. Nejbližší stanoviště s nádobami je dohledatelné v mapě stanovišť. Ukládání odpadu, byť vytříděného, kolem nebo vedle nádob, je chápáno jako založení černé skládky.

Papír a nápojové kartony – patří do modrých nádob. Papírové/lepenkové krabice, obaly z tetrapacku (nápojový karton) je před vhozením do kontejneru potřeba stlačit, rozložit, rozebrat.

Do kontejnerů nepatří mastný a znečištěný a také mokrý papír.

Obaly z tetrapacku (od mléka, smetany, džusů, vína) je dobré vypláchnout a sešlápnout.

Plasty a kovové obaly – jsou ukládány společně do nádob 1100 l se žlutým víkem (žlutých nádob). I pro tyto odpady platí, že je potřeba jejich objem co nejvíce zmenšovat.

Patří sem PET lahve a plastové nádoby od drogerie a pracích prostředků, veškeré plastové obaly, folie a sáčky od potravin (kelímky, krabičky a další plastové obaly od výrobků,

nápojové plechovky, konzervy od potravin, konzervy od krmiv pro psy a kočky, prázdné spreje (od laků na vlasy, deodorantů, atd.) a ostatní drobné kovové předměty.

Sklo – se vhazuje do zelených a bílých nádob (skleněné lahve bez obsahu). Do kontejnerů nepatří porcelán a zrcadla (patří na separační dvůr).

V případě nejasností, kam, který odpad patří, je možné se řídit nálepkami na kontejnerech nebo sledovat recyklační značky na obalech.