Kontakt
8.6.2023

Díky obyvatelům se naše město může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 97,92 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,29 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 1 168,94 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2?  450 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 57 407,13 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2147 krát.

Došlo také k úspoře 590 960,50 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 590961 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 56 630,06 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2321 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1 968,11 kg mědi, což stačí pro ražbu 349886 1€ mincí, nebo 2 410,62 kg hliníku, který by stačil na výrobu 160708 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrné dvory, do červených kontejnerů nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!