Kontakt
4.9.2023

Evropský týden recyklace baterií 04.-10.09.2023

Tradice evropského svátku recyklace baterií vznikla už před osmi lety z iniciativy České republiky. Recyklaci baterií v ČR podporuje kolektivní systém ECOBAT. Město Nový Jičín je jeho dlouholetým partnerem a na svém území zajišťuje místa zpětného odběru baterií a akumulátorů. Použité články a baterie je možno odevzdat v provozní době na sběrných dvorech na ulici Palackého a ulici Propojovací, na radnici na Masarykově náměstí (v přízemí na informacích) a na druhé budově úřadu na ulici Divadelní (lze uložit do zeleného boxu v zádveří).

Dalšími místy, kde je možné baterie odevzdat je síť 15 červených kontejnerů na elektrozařízení se samostatnými otvory na baterie v pravém rohu kontejneru. Odběr baterií je realizován rovněž v některých specializovaných prodejnách. 

Proč třídit baterie? Protože,…

  • vybité baterie, které skončí v popelnici na směsný odpad, putují na skládku nebo do spalovny. V obou případech se z nich uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.
  • posbírané baterie jsou předány k dalšímu zpracování a k recyklaci. Baterie totiž obsahují cenné kovy, které je prostřednictvím recyklace možné separovat a následně je znovu využít na výrobu nových produktů. Šetříme tak zdroje nerostných surovin před zbytečnou těžbou a s tím i přírodu.
  • v neposlední řadě může nesprávně vyhozená baterie zkratovat, přehřát se a způsobit požár. Sběrem baterií, tak rovněž předcházíme a pomáháme snižovat riziko vzniku požáru nebo dokonce i výbuchu.

Jak se připojit k Evropskému týdnu recyklace baterií?

  • Vybité baterky odneste na sběrné místo.
  • Na www.ecocheese.cz si zdarma objednejte praktickou papírovou krabičku ECOCHEESE. Využijete ji na skladování vybitých baterií u vás doma, než je odnesete na sběrná místa k recyklaci.
  • Dávejte přednost nabíjecím bateriím. Jejich pořizovací cena je sice vyšší, ale díky opakovanému použití se vám investice brzo vrátí.